Çatı Yalıtımı- Çatı İzolasyonu- Isı ve Ses Yalıtımı- LN YAPI
Çatı yalıtımı

Çatı Yalıtımı

İçindekiler

Çatı Isı Yalıtımı

 Yapıların çatılarından meydana gelen sıcaklık kayıplarını en aza indirmek, konforlu yaşam alanları oluşturmak için çeşitli ısı izolasyon malzemeleri ile yapılan yalıtım işlemlerine çatılarda ısı yalıtımı denilmektedir. Çatı izolasyonu ve çatı yalıtımı hakkında bilgi edinmek için yazımıza göz atın.

Malzeme satışımız yoktur. Sadece Uygulama ve Tasarım Yapmaktayız.

Çatı Isı Yalıtımının Faydaları

  • Çatı yalıtımı kışın sıcaklık kayıplarını, yazları ise sıcaklık artışlarını engeller. Yalıtım sayesinde hem ülke ekonomisi hem de bireysel ekonomilere olumlu katkı sağlar.
  • Bina içerindeki sıcaklığı dengeleyerek terleme ve küflenme gibi insan sağlığına zarar veren olumsuzlukları engelleyerek konforlu bir yaşam imkanı sağlamaktadır.
  • Çatı yalıtımı, ses yalıtımı da sağlar. Yapı dışından gelecek gürültüleri engeller. Huzurlu bir yaşam alanı oluşturmaktadır.
  • Doğru malzeme seçimi ile yaşam alanlarımızda yangın güvenliğini sağlamaktadır.

Çatı Isı Yalıtım Malzemeleri

Çatılarda yapılan ısı izolasyon uygulamaları ve kullanılacak yalıtım malzemeleri çatının yapısına ve çeşitlerine göre değişiklik göstermektedir. Çatı izolasyonunda kullanılan malzemelerin kalınlıkları, ısı iletim katsayıları ve dış ortam sıcaklıkları yalıtımı etkilemektedir.  Güncel olarak kullanılan malzemeler ve özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çatı Tiplerine Göre Isı Yalıtım Nasıl Yapılır ?

Döşeme Üstü Isı Yalıtımlı Çatı

Bu tür çatılar soğuk çatı olarak isimlendirilir. Mineral yün esaslı şilteler döşeme üstüne serilerek uygulanabilir. Bu tip yalıtım malzemelerinin yük taşıma kapasitesi yoktur. Bu nedenle üstüne ağırlık gelmemeli ve yürünmemelidir.

 Yürünmesi gerekirse kadronlar üstünde yürüme yolları yapılmalıdır. Çatı arasında kullanılacak malzemelerin üstüne yük gelecekse şilte ürünler kullanılmamalıdır. Bunun yerine levha tipi, yüke dayanımlı ürünler kullanılmalıdır. Yalıtım tabakası uygulandıktan sonra üzerine şap atılır ve bu sayede yalıtım tabakası koruma altına alınır. Yalıtım levhası üzerindeki şap, gelecek yükleri alt katmanlara yüzeysel olarak dağıtarak noktasal kuvvetlerin delici etkisini yok eder.

Mertek Altı Veya Mertek Arası Isı Yalıtımlı Çatı

Mertek Arası Isı Yalıtımlı Çatı

Çatı havalandırma işlemi mertek aralarında gerçekleşir. Yalıtım tabakasının mertek arasında bulunuyorsa çatı kesitinin kalınlığı azalır. Kullanılacak şiltelerin bir tarafı alüminyum folyo ile kaplanması gerekir. Folyo kenarlarında 5 cm tespit mesafesi bulunmalıdır. Şilteler, folyolu yüzeyin sıcak kısma bakacak biçimde yerleştirilir. Tespit paylarından merteklere çivilenerek veya zımbalanarak uygulanır. Yalıtım uygulamasından sonra alçı plaka veya lambri tavan kaplamalarının en son uygulanması ile tamamlanır.

Mertek Üstü Isı Yalıtımlı Çatı

Yapılacak ısı izolasyon işleminin üstüne su önleyici örtü serilmelidir. Örtünün üstüne eğim yönünde suyun boşaltılmasını yardımcı olacak latalar ve üstüne saçak yönünde kiremitlerin oturacağı latalar uygulanır. Isı izolasyonu çatıdaki tahtaların altına ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir. Yoğuşma riskinin bulunabildiği durumlarda ısı yalıtım katmanının iç bölümüne buhar kesici örtü uygulanır.

Havalandırmasız Çatılarda Isı Yalıtımı

Havalandırmasız çatılarda taşıyıcı sistem ile örtü ve koruyucu katman arasında hava yastığı bulunmamaktadır. Çatıyı meydana getiren bütün tabakalar aralıksız ve ardışık olarak birbirinin üstüne oturur. Havalandırmasız çatı sistemleri korunmazsa taşıyıcı yapı genleşir. Bu tip çatılara sıcak çatı denilmektedir.

Teras çatılar ve düz damlar bu gruba girer. Çatı izolasyonu tabakası taşıyıcının üst kısmında olması gerekir. Isı köprülerinin engelleyebilmek için yalıtımın saçakların etraflarını sarması gerekir. Çatı kaplamalarının tespit işlemi su kesici örtü ve sızdırmazlık contaları ile uygulanır. Bu işlemde önemli olan husus, su kesici örtüyü delmemeniz ve sızdırmazlık contalarını dikkatlice uygulamasını yapmanız gerekmektedir.

Ters Çatılarda Isı Yalıtımı

Standart bir teras çatıda, ısı izolasyon tabakası su yalıtım tabakasının alt kısmında bulunur. Bunun nedeni, gözenekleri açık olan çatı izolasyonu malzemelerinin suyla teması halinde yalıtım yeteneğini kaybetmesidir. XPS levhalar gözenekleri kapalı yapısı ve su geçirmez özellikleri sayesinde ters çatıların kesitlerindeki ısı tutucuların yerinin değişmesine sebep olmuştur. XPS levhalar su tutucu tabakanın üst kısmına uygulanır.

Endüstriyel Yapılarda Sandviç Çatı Isı Yalıtımı

Sandviç çatı sistemlerinin kalınlıkları coğrafi bölgelere göre 6 – 14 cm arasında değişmektedir. Yeni binalarda iki trapez levhanın arasına cam yünü şilteleri ile uygulanır.  Hali hazırda kullanılan binaların çatılarında ise üzerine cam yünü şilte ve trapez levhanın sabitlenmesi ile uygulanmaktadır.

Çatı Su Yalıtımı

Çatılar yapıları gereği binaların en üst yapı elemanı olduklarından yağmur suları, rüzgar, sıcaklık değişimleri ve radyasyondan en çok zarar gören kısımdır. Kullanış amacına göre yaya ve taşıt trafiği de çatının zarar görmesini hızlandırabilecek durumlardır. Bu gibi durumlardan ve ek olarak aşırı yağış sonrası gelebilecek su ve suyun olumsuz etkilerinden korunmak, suyun tahliyesini sağlamak için belirli yalıtım malzemeleriyle yapılan uygulamalar çatı su yalıtımı olarak adlandırılır.

Çatılarda Kullanılan Su Yalıtım Malzemeleri

Serme Esaslı Çatı Su Yalıtım Malzemeleri

Membranlar

Bir çeşit su yalıtım malzemesi olup APP olarak bilinir. Plimerik bitümle kaplanmış bir malzemedir.  Cam tülü taşıyıcı veya polyester keçe taşıyıcılı bir malzemedir.

Plastomerik Yalıtım Örtüleri (APP katkılı)

Termoplastik reçineli Atactic Polipropilen (APP) örtüler.  Dayanıklılığı artırılan ve sıcak iklim bölgelerinde kullanıma elverişlidir.

Elastomerik Yalıtım Örtüleri (SBS katkılı)

Bu çeşit membranlar daha çoğunlukla aşırı soğuk iklim şartlarında ve esnekliğin muhafaza edilmek istendiği yerlerde kullanılırlar. Ortam sıcaklığının düşük olduğu yerlerde bile esnekliğini korur.

Kiremit Altı Su Yalıtım Örtüleri

Eğimli çatılarda çatı kaplamalarının altına serilerek kullanılan, polimer bitümden üretilmiş, çekme dayanımı yüksek ve uzun dönemler boyu su geçirimsizlik sağlayan örtülerdir.

Sürme Esaslı Çatı Su İzolasyonu Malzemeleri

Çimento Esaslı Çatı Su Yalıtım Malzemeleri

Bu tür malzemeler çimento esaslı olup, su ile karıştırılıp sürme tekniğiyle uygulanır.

Poliüretan Esaslı Çatı Su İzolasyonu Malzemeleri

Bu tür malzemeler %400’e kadar ulaşan oranlarda elastiktir. Çoğunlukla yüzeylere fırça ve rulo ile uygulanabilmelerinin yanı sıra püskürtme tekniği ile de uygulanabilen türleri de bulunmaktadır.

Akrilik Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

Su yardımı ile inceltilerek, yüzeylere sürülerek veya püskürtülerek uygulanabilir. Astar ile beraber toplamda 3 kat uygulanması gerekir.

Bitüm Esaslı Su İzolasyon Malzemeleri

Likit veya pasta halinde kullanılır. Kauçuk bitüm esaslı bir malzemedir. Uygulama yapılacak alana göre iki adet çeşidi vardır.

Eğimli Çatılarda Su Yalıtım Uygulaması

Çatı yüzeyindeki yağış sularını yüzey üzerinde bekletmeden akıtması için yapılan yüzeylere eğimli çatı denir. Çatılar eğimlerine göre, düz (5 derece), orta eğimli (5-40 derece), ve dik çatılar (40 ve üzeri) olmak üzere 3 çeşittir. Bu eğimlerin belirlenmesinde çatı örtüsünün cinsi, binanın görünümü ve iklim şartlarının uygunluğu etkilidir.

Serme esaslı su yalıtımı tercih edilmek istenirse; eğimli çatıların su yalıtımı uygulamasından sonra üstleri arduvaz ve alüminyum kaplı membranlar uygulanır. Çatının son kat kaplama uygulamasında kullanılır. Eğimli çatılarda zorlu detaylar sebebiyle uygulama zahmetlidir. Polimer bitümlü membran ile uygulama yapılırsa kolaylıkla sorun çözülebilmektedir. Tüm yalıtım malzemelerinin kendi içlerinde uyumlu olması durumunda da bir sorun olmamaktadır. Çatı eğiminin %1 üstünde olması durumunda tek katlı 4mm arduvazlı membran ile çatı üzerine uygulama yapılıp kullanabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde çatı yalıtımını birden fazla uygulama yapmadan tek bir ürünle çözebilirsiniz.

Teras Çatılarda Su Yalıtımı Uygulaması

Teraslarda bulunan çatılar üzerinde gezilebilen ve gezilemeyen olarak 2 türdedirler. Üzerinde gezilebilen çatılar dinlenme alanları, otoparklar, helikopter pistiler vb. çeşitli amaçlar için kullanılabilirler. Üzerinde gezilmeyen teras çatılar ise çoğunlukla yapıları dış etkenlerden korumak için az yağış alan bölgelerde tercih edilirler.

Teras Su İzolasyonu Katmanları

Eğim Betonu

%1,5 eğimli olacak şekilde ahşap mala perdahlı olarak oluşturulmaktadır.

Astar Tabaka

İyi bir yapıştırma yüzeyi elde etmek için, metal ve beton yüzeylerde farklı uygulamalar yapılmalıdır. Metal yüzeyler bitüm esaslı TS 103 solüsyon sürülmelidir. Beton yüzeylerde TS 113 emülsiyon astar sürülerek uygulanmalıdır.

Buhar Kesici Tabaka

Kullanılacak buğu kesici malzeme yüksek mukavemet sağlayacak bir katmanı olmalıdır.

Isı Tutucu Tabaka

Uygulama yapılacak alanda kullanılacak ısı tutucular, binaları sıcaklığını koruyarak yoğuşmadan kaynaklı gelebilecek su oluşumunu da engellemektedir.

Buhar Dengeleyici Tabaka

Çatılarda oluşabilecek su buharının yalıtım tabakasını noktasal olarak etkilememesi ve dengeli bir biçimde dağılması için oluşturulur.

Su Yalıtım Tabakaları

Çatı eğiminin %5’e kadar olması durumunda bir kat cam tülü ile bir kat polyester keçe taşıyıcılı 3 mm kalınlıkta iki kat polimer bitümlü örtü uygulaması yapılır. %5 eğimin üstündeki çatılarda yada tamir uygulamalarında çoğu zaman polyester keçe taşıyıcılı 4 mm polimer bitümlü tek kat örtü kullanılması yeterlidir.

Koruyucu Tabaka

Teras çatılarda yalıtım uygulamasından sonra çatı izolasyonu tabakaları mekanik yüklerden ve ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunması için koruyucu bir katman yapılması gerekmektedir.

Yürünen ve Yürünmeyen Yerlerde Çatı İzolasyonu Uygulaması

Yürünmeyen Teraslarda Çatı İzolasyonu Uygulaması

Yürünmeyen teras çatılarda trapez metal çatı üstüne ek yerleri 10 cm binili olacak biçimde 1 kat buhar kesici naylon serilir ve ek yerleri yapıştırılır. Çatı taşyünü yalıtım levha şaşırtmalı biçimde tek katlı veya iki katlı olacak şekilde geniş pullu dübellerle trapez metal örtüye sabitlenir. Bunun üstüne su yalıtımlı mebran uygulaması yapılır.

Yürünen Teraslarda Çatı İzolasyonu Uygulaması

Beton çatı plağı üstüne eğim betonu yapılır. Eğim betonu üstüne buhar kesici örtü yapıştırılır. Daha sonrasında bitümlü teras çatı levhaları döşendikten sonra su yalıtım uygulaması yapılır. Su yalıtımı üstüne bir kaç kat keçe serilir sonrasında istenilen kaplama yapılır.

Çatı Yalıtımı ve Tadilat Fiyatları

Anahtar teslim ve proje bazlı çözümler sunmaktayız. Çatı yalıtımı ve tadilat fiyatları için bize ulaşın ve ücretsiz keşif hizmetimizden yararlanarak bilgi alabilirsiniz.

Ülkemizdeki bazı çatı yalıtımı malzemesi üreten firmalar İzocam, Ode, Btm‘dir. 

Malzeme satışımız yoktur. Sadece Uygulama ve Tasarım Yapmaktayız.

Hemen Arayın